01 Haziran 2023 Perşembe
13:45-14:00 Akılcı ilaç kullanımı
Konuşmacı: Zeynep Ferhatoğlu
14:00-15:00 1.Oturum – Tedaviler-1
Oturum Başkanları: Rafet Koca, Mehmet Salih Gürel
14:00-14:15 Rosacea tedavisi ve yönetimi / Ayşe Serap Karadağ
14:15-14:30 Herpes zosterde antiviral tedavi prensipleri / Sevim Baysak
14:30-14:45 Güvenli topikal steroid kullanımı: Hangi bölgeye hangi potens? / Mehmet Melikoğlu
14:45-15:00 Tartışma
15:00-15:15 Kahve Molası
15:15-16:15 2.Oturum – Zor Hastalıklar
Oturum Başkanları: Rıfkiye Küçükoğlu, Şükran Tunalı
15:15-15:30 Dirençli skabiyez: Direnç? Yanlış tedavi?/ Reenfestasyon? / Perihan Öztürk
15:30-15:45 Vitiligoda potansiyel tedaviler / Fatma Aslı Hapa
15:45-16:00 Büllü hastalıklarda biyolojik tedaviler / Rıfkiye Küçükoğlu
16:00-16:15 Tartışma
16:15-16:30 Kahve Molası
16:30-17:30 3.Oturum – Tedaviler-2
Oturum Başkanları: Emel Fetil, Ümit Türsen
16:30-16:45 Ne zaman topikal, ne zaman sistemik antifungal kullanalım? / Arzu Kılıç
16:45-17:00 HPV Aşısı : Güncel / Kenan Aydoğan
17:00-17:15 Yara tedavisi: Prensipler/Yara örtüleri / İsa An
17:15-17:30 Tartışma
17:45-18:15 AÇILIŞ TÖRENİ
02 Haziran 2023 Cuma
07:45-08:30 Serbest bildiriler
Oturum Başkanları: Neslihan Demirel Öğüt, Zeynep Ferhatoğlu
07:45-07:48 SS – 01
Orta ve Şiddetli Psoriasiste Biyolojik Ajan Kullanımının Karotid Arter İntima Media Kalınlığı ve Hepatosteatoz Derecesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Harika Ödemiş, Burçe Can Kuru, Bilal Doğan, Ceyda Ci̇van Kuş, Mehmethan Çelik, Fatih Özçelik
07:48-07:51 SS – 02
Arsenik Maruziyetine Bağlı Gelişen Multiple Bazal Hücreli Karsinoma ve Palmoplantar Hiperkeratoz Olgu Sunumu
Didem Kazan, Burcu Bahar İnci
07:51-07:54 SS – 04
Kutanöz Leiomyoma: İki Olgu Sunumu
Kadir Kaya, İsa An
07:54-07:57 SS – 05
Sırtta stria distensae sıklığı ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi
Münevver Güven
07:57-08:00 SS – 06
Çocukluk Çağında Görülen Tırnak Hastalıklarının Epidemiyolojisi ve Klinik Özellikleri
Göksu Yavuz, Burçe Can Kuru
08:00-08:03 SS – 07
Pyoderma Gangrenosumla Karışan Citrobacter Koseri ile Enfekte Ülsere Lezyon Olgusu
Zeynep Kulcu, Mustafa Esen
08:03-08:06 SS – 08
Metotreksat ile Tedavi Edilen Dirençli Büllöz Pemfigoid: 2 olgu Sunumu
Eda Öksüm Solak
08:06-08:09 SS – 10
1990-2023 tarihleri arasında büllöz pemfigoid tanılı hastalarda eşlik eden malignitelerin değerlendirilmesi
Rıfkiye Küçükoğlu, Tuğba Atcı, Elizaveta Melnicova Ayas
08:09-08:11 SS – 11
infliksimab tedavisi ile düzelen düzelen dirençli akne fulminans: olgu sunumu
Özlem Devran Gevher, Feyza Ferah
08:11-08:30 Tartışma
08:30-09:10 4.Oturum – Dermakozmetikler 
Oturum Başkanları: Tülin Ergun, Özlem Su Küçük
08:30-08:40 Kozmesötikler ve nutrasötiklerin dermatolojik tedavilerdeki yeri / Asena Çiğdem Doğramacı
08:40-08:50 Kanıta dayalı, yaşlanma karşıtı kozmesötikler / Neslihan Demirel Öğüt
08:50-09:00 Sosyal medya fenomenleri ve dermakozmetik ikilisi dermatoloğa rakip mi? / Fatma Pelin Özgen
09:00-09:10 Tartışma
09:10-09:25 Kahve Molası
09:25-10:25 5.Oturum – Tedaviler-3
Oturum Başkanları: Yalçın Tüzün, Hamdi Memişoğlu
09:25-09:40 Kronik ürtiker tedavi yaklaşımı:Algoritmalar bağlayıcı mıdır? / Şirin Yaşar
09:40-09:55 Aknede tedavi algoritması ve topikal dapson deneyimleri / Bilal Sula
09:55-10:10 Erken evre MF topikal tedavisi / Dilek Bayramgürler
10:10-10:25 Tartışma
10:25-10:40 Kahve Molası
10:40-12:00 6.Oturum – Psoriasis (Tartışmalı Açık Oturum)
Oturum Başkanı:Bilal Doğan
Konuşmacılar: Tülin Ergun, Murat Borlu, Burhan Engin
10:40-11:55
  • Psoriasisin sistemik bir hastalık olmasında fikir birliği yeterli mi?
  • Psoriasis kronik, sistemik bir hastalıksa, tedaviye tam yanıt verenlerde tedaviyi kesmeyi neden tartışıyoruz ?
  • Sistemik tedavi için zor hastaları nasıl ikna ediyorsunuz?
  • Psoriatik hastalık terimi tanımlayıcı mı? Kısıtlayıcı mı?
  • Psoriasisde oral tedavilerin hastaya  kattıkları: Avantajları ve dezavantajları.
  • Biyolojik tedaviler öncesi ve takipte hastalardan rutin olarak istenecek  tetkikler: Kafalar ne kadar net?
  • Psoriasis tedavisinde klasik sistemik tedavinin hala yeri var mı? Neden?
  • Biyolojik/konvansiyonel kullanımı sırasında aşı ya da cerrahi girişim gerekirse, ara vermek her zaman şart mıdır?
  • Yakın gelecekteki biyolojikler şimdikilerden ne kadar farklı? Hayalimiz nedir?
11:55-12:00 Tartışma
12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-14:00 UYDU SEMPOZYUM 1
Anthelios ile Sosyal Medyada ve Fotokorunmada Hayat Değiştiren Çözümler
Konuşmacılar: Gamze Nurluoğlu, Arzu Baykaldı
14:00-14:15 Kahve Molası
14:15-15:15 UYDU SEMPOZYUM 2
Psoriasis ve Komorbiditelerin Yönetiminde Secukinumab: Hızlı, Güvenli ve Sürdürülebilir Etkililik

Moderatörler: Rafet Koca, Nilgün Şentürk
Konuşmacılar: Bilal Sula, Hilal Kaya Erdoğan
15:15-15:30 Kahve Molası
15:30-16:30 7.Oturum – Kozmetik Uygulamalar-1
Oturum Başkanları: Emel Bülbül Başkan, Erol Koç
15:30-15:45 Dolgu, toksin, lazer: Hangi sırayla? Neden? / Erol Koç
15:45-16:00 Botulinum toksin:Her derde deva mı? Dermatolojide kullanım alanları / Yelda Kapıcıoğlu
16:00-16:15 Periorbital kararmada tedavi ipuçları / Zekayi Kutlubay
16:15-16:30 Tartışma
16:30-16:45 Kahve Molası
16:45-17:45 8.Oturum – Dermatoloji Sohbetleri / D-Talks
Oturum Başkanları: Recep Dursun, Zekayi Kutlubay
16:45-17:00 Dermatolog olmak: Her yönüyle / Emel Bülbül Başkan
17:00-17:15 Dermatolojik tedavide müziğin yeri  / Recep Dursun
17:15-17:30 Dermatoloji Klinik Yönetiminde İpuçları / Neslihan Dolar
17:30-17:45 Tartışma
03 Haziran 2023 Cumartesi
08:15-09:00 Serbest bildiriler
Oturum Başkanları: Özge Aşkın, Bahar Sevimli Dikicier
08:15-08:18 SS – 12
Botulinum Toksin Enjeksiyonuna Bağlı Gelişen Komplikasyonlar: Üç Olgu Sunumu
Hatice Gamze Demirdağ
08:18-08:21 SS – 13
Çocukluk çağı alopesi areata hastalarının demografik ve klinik özelliklerinin analizi
Elif Demirci Saadet
08:21-08:24 SS – 14
Lineer Porokeratoz: Nadir Bir Olgu Sunumu
Ezgi Temeller, Burçe Can Kuru, Mehtap Toprak
08:24-08:27 SS – 15
Hidroksiüre’ye Bağlı Multiple Bazal Hücreli Karsinom Olgusu
Pelin Ertop Doğan, Cengiz Şimşek, Emel Hazinedar, Rafet Koca
08:27-08:30 SS – 16
Psoriasis Tedavisinde Kullanılan İksekizumaba Bağlı Gelişen Diskoid Lupus Eritematozus Olgusu
Pelin Ertop Doğan, Emin Bolat, Pınar Şahinbaş, Emel Hazinedar, Rafet Koca
08:30-08:33 SS – 17
Topikal Beksarotene Yanıt Veren Siringotropik Mikozis Fungoides Olgusu
İlkin Zindancı, Itır Ebru Zemheri, Ayşe Aysima Çüçen, Cengiz Çelebi, Dilanur Sultan Seçilmiş, Onur Şahin
08:33-08:36 SS – 19
Foliküler Müsinozis: Olgu Bildirimi
Sena Ekiz, Kübra Budak, Sinem Gürel, Şirin Yaşar, Aylin Gönültaş
08:36-08:39 SS – 20
Büyük taklitçi mikozis fungoides’in nadir bir formu: Verrüköz Mikozis Fungoides
Sinem Gürel, Emrah Ergin, Fügen Aker, Erhan Ekren, Erva Bengü Balaban, Yusuf Yetiş, Şirin Yaşar, İlkin Zindancı
08:39-08:41 SS – 21
Mikozis Fungoides: Psöriaziform Varyantlı Olgu Bildirimi
Kübra Budak, Şirin Yaşar, Emrah Ergin, İlkin Zindancı, Gülistan Gümrükçü, Cansu Sönmez
08:41-08:44 SS – 22
Çocuklarda Dermatolojik Hastalıkların Prevalansı; Yaş, Cinsiyet ve Mevsimlere Göre Dağılımı
Hasan Aksoy, Melek Aslan Kayıran, Sümeyye Altıntaş Kakşi
08:44-08:47 SS – 25
Tinea Kapitis’e Yönelik Verilen Radyoterapi Tedavisine Bağlı Olarak Gelişen Multiple Bazal Hücreli Karsinom Olgusu
Mehmet Enes Sevgili, Pelin Hızlı, Gülay Turan
08:47-08:50 SS – 24
Dev molluskum kontagiozum’un çok nadir bir sebebi: Wolf’un izotopik yanıtı
Furkan Alperen Dişli, Burçe Can Kuru
08:50-08:53 SS – 23
Klasik Kaposi Sarkomu Hastalarında Tanı Anındaki Klinik ve Laboratuar Parametreleri ile Hastalık Seyri ve 5 Yıllık Sağkalım Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Fatmagül Gülbaşaran, Dilara Feray Ayözcan
08:53-09:00 Tartışma 
09:00-10:00 9.Oturum – En Genç Dermatologlarla En Genç Tedaviler
Oturum Başkanları: Harika Ödemiş, Özlem Akın Çakıcı
09:00-09:15 Psoriasis: Biyolojikler  / Gizem Eren
09:15-09:30 Psoriasis: Küçük moleküller  / Merve Nil Akyüz
09:30-09:45 HS: Biyolojikler / Fatih Can Aba
09:45-10:00 Tartışma
10:00-10:15 Kahve Molası
10:15-11:15 10.Oturum – Atopik Dermatit
Oturum Başkanları: Serap Öztürkcan, Sedat Akdeniz
10:15-10:30 AD tedavisinde küçük moleküller ve biyolojikler / Meltem Türkmen
10:30-10:45 Küçük moleküller ve biyolojiklerin dirençli AD tedavisindeki etki ve güvenilirliği: Türkiye’den gerçek yaşam verileri / Özge Aşkın
10:45-11:00 Mikrobiyom mediyatörlerinin AD tedavisinde rolü var mı? / Neslihan Akdoğan
11:00-11:15 Tartışma
11:15-12:00 11.Oturum – Dermoskopi  
Oturum Başkanları: M.Ali Gürer
11:15-11:45 Dermoskopi kullanım alanları / Turhan Şahin
11:45-12:00 Tartışma
12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-14:00 UYDU SEMPOZYUM 3
Anogenital HPV Enfeksiyonlarında Güncel Tedaviler

Oturum Başkanı (Moderatör): Bilal Doğan
Konuşmacı: Kenan Aydoğan
14:00-14:15 Kahve Molası
14:15-15:15 UYDU SEMPOZYUM 4
SKYRIZI ile Sürdürülebilir Yüksek Etkililik ve İyileşen Yaşamlar

Moderatörler: Perihan Öztürk, Serhat İnalöz
Konuşmacı: Şirin Yaşar
15:15-15:30 Kahve Molası
15:30-16:30 12.Oturum – Saç Hastalıkları
Oturum Başkanları: Server Serdaroğlu, Nida Kaçar
15:30-15:45 Androgenetik alopesi tedavisinde PRP ve kök hücre tedavilerinin yeri / Pelin Kartal
15:45-16:00 Kadınlarda saç dökülmesi: Tanıdan tedaviye hızlı bir bakış / Güldehan Atış
16:00-16:15 Alopesi areata tedavisinde noninvazif yaklaşımlar / Filiz Topaloğlu Demir
16:15-16:30 Tartışma
16:30-16:45 Kahve Molası
16:45-17:45 13.Oturum – Kozmetik Uygulamalar-2
Oturum Başkanları: Turhan Şahin, Burçe Can Kuru
16:45-17:00 Burun şekillendirme / Demet Akpolat
17:00-17:15 Yüze büsbütünsel yaklaşım 🙂 Minimum malzeme-maksimum etki / Mustafa Bayram
17:15-17:30 HA dışındaki dolguların avantajları/dezavantajları / Filiz Canpolat
17:30-17:45 Tartışma
04 Haziran 2023 Pazar
09:00-10:00 14.Oturum – Kozmetik Uygulamalar-3
Oturum Başkanları: İlkin Zindancı, Serhat İnalöz
09:00-09:15 ‘Anti-aging’ amaçlı mezoterapiler: Bilimsel etkinlik/Aralarındaki farklar / Nazan Yılmaz
09:15-09:30 Fleksural kararmalardaki tedaviler ne kadar etkili? / Emel Çalıkoğlu
09:30-09:45 Dudak şekillendirme / Sedef Yücel
09:45-10:00 Tartışma
10:00-10:15 Kahve Molası
10:15-11:15 15.Oturum – Dermatolojide Aklımıza Takılanlar
Oturum Başkanları: Mehmet Harman, Arzu Kılıç
10:15-10:30 Dermatolojide ‘biotin’i ne kadar tanıyoruz? / Hüsna Güder
10:30-10:45 Dermatolojide ozon ve glutatyon tedavileri: Bilimsel veriler yeterli mi? / Nilgün Şentürk
10:45-11:00 Dermatolojide resmen uygulanabilen alternatif ve tamamlayıcı tedaviler: Bilimsel destek yeterli mi? / Bahar Sevimli Dikicier
11:00-11:15 Tartışma
11:15-11:30 KAPANIŞ