Bilimsel Program

06 Haziran 2024 Perşembe
13:45-14:00 Akılcı İlaç Oturumu
Zeynep Altan Ferhatoğlu
14:00-15:00 1.Oturum – Dermatoloji Sohbetleri
Oturum Başkanları: Yalçın Tüzün, Serap Öztürkcan
14:00-14:15 Muayenehanede başarı için öncelikli 10 öneri / Neslihan Dolar
14:15-14:30 Toplumun sosyal medya üzerinden dermatolojik/kozmetolojik  eğitiminin derinliği ne olmalıdır? / Neslihan Demirel Öğüt
14:30-14:45 Dermatoloji’de “Google” trendleri / Rabia Öztaş Kara
14:45-15:00 Tartışma
15:00-15:15 Kahve Molası
15:15-16:15 2.Oturum – Tedaviler 1
Oturum Başkanları: Emel Fetil, Melih Akyol
15:15-15:30 Kutanöz vaskülite tanı/tedavi yaklaşım algoritması  Neslihan Akdoğan
15:30-15:45 Rozasea tedavisinde yeni ne var? / Ümit Türsen
15:45-16:00 Topikal steroid kullanımında güvenli sular / Ebru Karagün
16:00-16:15 Tartışma
16:15-16:30 Kahve Molası
16:30-17:30 3.Oturum – Kozmetik Uygulamalar Yolculuğu-1
Oturum Başkanları: Erol Koç, Ümit Türsen
16:30-16:45 Mezoterapi deyince… / Arzu Kılıç
16:45-17:00 “Gençlik aşıları”: İsimleri kadar iddialı mı? / Erol Koç
17:00-17:15 Farklı kök hücre uygulama sonuçları ne kadar farklı) / Ayşe Serap Karadağ
17:15-17:30 Tartışma
17:45-18:15 AÇILIŞ TÖRENİ
07 Haziran 2024 Cuma
07:45-08:15 Serbest bildiriler
Oturum Başkanları: Demet Akpolat, Zeynep Altan Ferhatoğlu
08:30-09:30 4.Oturum – Kozmetik Uygulamalar Yolculuğu-2
Oturum Başkanları: Berna Şanlı, Zekayi Kutlubay
08:30-08:45 Orta yüz dolgu uygulamaları: NL, yanak, ‘tear trough’ / Demet Akpolat
08:45-09:00 Alt yüz dolgu uygulamaları: Dudak,  çene ve çevresi / Zekayi Kutlubay
09:00-09:15 Barkod çizgilerine yüz güldüren tedavi yaklaşımları / Berna Şanlı
09:15-09:30 Tartışma
09:30-09:45 Kahve Molası
09:45-10:45 5.Oturum – En Genç Dermatologlarla En Genç Tedaviler
Oturum Başkanları: Simge Ünal, Göksu Yavuz
09:45-10:00 Psoriasis tedavisi: Ülkemizdeki biyolojikler ve küçük moleküller / Turana Mammadova
10:00-10:15 Atopik Dermatit tedavi algoritması / Bekir Kurt
10:15-10:30 Atopik Dermatit: Klasik tedaviler dışındaki sistemik tedaviler / Neslihan Hot
10:30-10:45 Tartışma
10:45-11:00 Kahve Molası
11:00-12:00 6.Oturum – Atopik Dermatit Tartışmalı Açık Oturum
Oturum Başkanı: Bilal Doğan
Tartışmacılar: Emel Bülbül Başkan, Burhan Engin, Fatma Aslı Hapa
 
 • Biyolojik tedaviyi AD’de neden kullanmalıyız? Risk/Yarar
 • JAK inhibitörlerini AD tedavisinde neden kullanmalıyız? Risk/Yarar
 • JAK inhibitörleri arasındaki temel farklar nelerdir?
 • JAK inhibitörleri ile tedavide TÖ ve takipte tetkik şablonu oluşturulabilir mi?
 • AD tedavisinde biyolojik mi, JAK inhibitörü mü? Tercih nasıl olmalı?
 • AD’in erken sistemik tedavi ile seyri değiştirilebilir mi) (E/H)
12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-14:00 UYDU SEMPOZYUM 1
14:00-14:15 Kahve Molası
14:15-15:15 7.Oturum – Saç Hastalıkları
Oturum Başkanları: Server Serdaroğlu, Nida Gelincik Kaçar
14:15-14:30 Saç hastalıklarında trikoskopik ipuçları / Hülya Cenk
14:30-14:45 Androgenetik alopeside invaziv/noninvaziv tedaviler: Kombine edilmeli mi? / Filiz Topaloğlu Demir
14:45-15:00 Alopesi areata tedavisinde küçük moleküller / Özlem Su Küçük
15:00-15:15 Tartışma
15:15-15:30 Kahve Molası
15:30-16:30 8.Oturum – Dermatoloji’de Aklımıza Takılanlar
Oturum Başkanları: Rıfkiye Küçükoğlu, Perihan Öztürk
15:30-15:45 Sigara ve deri yaşlanması / Zeynep Altan Ferhatoğlu
15:45-16:00 Deri kalitesini artıran, kanıta dayalı oral suplementler / Abdullah Demirbaş
16:00-16:15 Beden dismorfik bozukluğu ve kozmetik uygulamalar / Filiz Canpolat
16:15-16:30 Tartışma
17:00-18:00 UYDU SEMPOZYUM 2
08 Haziran 2024 Cumartesi
07:45-08:45 Serbest bildiriler
Oturum Başkanları: Nazan Yılmaz, Hülya Cenk
09:00-10:00 9.Oturum – Kozmetik Uygulamalar Yolculuğu-3
Oturum Başkanları: Gonca Gökdemir, Kenan Aydoğan
09:00-09:15 Üst yüz botilinum toksin uygulamaları, her yönüyle / Fatma Pelin Özgen
09:15-09:30 Küçük dokunuşlar, büyük sonuçlar / Gonca Gökdemir
09:30-09:45 Botilinum toksininin medikal tedavilerde kullanımı / Nazan Yılmaz
09:45-10:00 Tartışma
10:00-10:15 Kahve Molası
10:15-11:15 10.Oturum – Tedaviler 2
Oturum Başkanları: Fatma Aydın, Burhan Engin
10:15-10:30 HS tedavi basamakları: Biyolojikler ilk basamakta yer almalı mıdır? / Meltem Türkmen
10:30-10:45 Erken evre MF tedavi basamakları / Aylin Türel Ermertcan
10:45-11:00 Vitiligoda tedavi algoritması: Yeni uluslararası guideline 2023 / Kenan Aydoğan
11:00-11:15 Tartışma
11:15-12:00 11.Oturum – Psoriasis Tartışmalı Açık Oturum
Oturum Başkanı: Tülin Ergun
Tartışmacılar: Murat Borlu, Pelin Kartal, Şirin Yaşar
 
 • Psoriasisde oral tedaviler (mtx, apremilast, deucravacitinib)
 • Psoriasisde hangi hastaya hangi biyolojik?
 • Biyolojik/küçük molekül tedavileri sırasında tetkik sıklığı nasıl olmalıdır?
 • Psoriasis hastalık seyrini değiştirebilir miyiz? (E/H) “Kür”e ne kadar yakınız?
 • Biyolojikler/küçük moleküllerin psoriasis tedavisindeki yeri ilk basamak olmalı mıdır?
 • Biyolojik/küçük moleküller hamilelikte ne kadar güvenli?
12:15-13:15 ÖĞLE YEMEĞİ
13:15-14:15 UYDU SEMPOZYUM 3
14:15-14:30 Kahve Molası
14:30-15:30 12.Oturum – Tedaviler 3
Oturum Başkanları: Özlem Su Küçük, Burçe Can Kuru
14:30-14:45 Genital HPV güncel sistemik tedaviler ve aşılar / İsa An
14:45-15:00 Genital Herpes simpleks yönetimi nasıl olmalıdır? / Rafet Koca
15:00-15:15 Herpes zosterde başarılı bir tedavi için ne gerekir? / Sevim Baysak
15:15-15:30 Tartışma
15:30-15:45 Kahve Molası
15:45-16:45 13.Oturum – Tedaviler 4
Oturum Başkanları: M.Ali Gürer, M.Salih Gürel
15:45-16:00 Kronik idiopatik ürtikerde basamak tedavisi / Melek Aslan Kayıran
16:00-16:15 Akne tedavisinde algoritmik yaklaşım/ Özge Aşkın
16:15-16:30 Yüzeyel mantar enfeksiyonları tedavilerine  güncel yaklaşım: Dirençli vakalar arttı mı? / Özge Sevil Karstarlı
16:30-16:45 Tartışma
17:30-18:30 UYDU SEMPOZYUM 4
09 Haziran 2024 Pazar
09:00-10:00 14.Oturum – Kozmetik Uygulamalar Yolculuğu-4
Oturum Başkanları: Recep Dursun, Aylin Türel Ermertcan
09:00-09:15 İp uygulamaları, en etkili olduğu alanlar / Recep Dursun
09:15-09:30 Kısa kısa: Focus us, lazerler, enerji bazlı cihazlar / Nilgün Şentürk
09:30-09:45 Boyun gençleştirmede teknolojik alet kullanımı ve enjeksiyonlar / Mustafa Bayram
09:45-10:00 Tartışma
10:00-10:15 Kahve Molası
10:15-11:15 15.Oturum – Zor Hastalıklar
Oturum Başkanları: İlkin Zindancı, Asena Çiğdem Doğramacı
10:15-10:30 Büllöz pemfigoid  tedavi ve takip prensipleri / Bahar Sevimli Dikicier
10:30-10:45 Skabiyes etkeni yaşam döngüsü ve klinik/tedaviye etkileri / Hüsna Güder
10:45-11:00 Melazmada topikal, oral ve/veya teknolojik cihaz tedavileri ne kadar başarılı? / İlkin Zindancı
11:00-11:15 Tartışma
11:15-11:30 KAPANIŞ