17 Haziran 2021, Perşembe
13:45-14:00 Akılcı ilaç kullanımı / Sevim Baysak
14.00-15.00 1. OTURUM: Enfestasyonlar/Fungal enfeksiyonlar/Kontakt Dermatit
Oturum Başkanları: Hamdi Memişoğlu, Pelin Kartal
  Dirençli skabiyez/pedikülozis olgularında direnç nedeni ve tedavi yaklaşımı
Özge Aşkın
  Yüzeyel mantar enfeksiyonlarında topikal mi , sistemik tedavi mi?
Müge Güler Özden
  Pandemide irritan kontakt dermatit yönetimi
Pelin Kartal
  Tartışma
15.00-15.15 Kahve molası
15:15-16:15 2. OTURUM: İlginç/istekli konular
Oturum Başkanları: Emel B.Başkan, Burhan Engin
  Dermatolojide hipnoz, meditasyon ve biofeedback kullanımı ne kadar etkilidir ?
Gökçe Işıl Kurmuş
  Oral kollajen ve vitamin mineral gibi takviyeler deri yaşlanmasının önlenmesinde ne kadar etkilidir? Bilimsel veriler yeterli midir?
Sibel Doğan
  Ozon tedavisi ve kök hücre tedavileri nasıl uygulanır ve dermatolojik uygulamalarda ne kadar etkilidir?
Gökçen Çelik
  Tartışma
16:15-16:30 Kahve molası
16:45-17:45 3. OTURUM: Deri lenfomaları
Oturum Başkanı: Tülin Ergun
  MF tanısı ve evreleme
Fatma Pelin Özgen
  Erken evre MF klasik ve güncel tedavisi  
Nazan Yılmaz
18:00-18:30 Açılış Töreni
 
18 Haziran 2021, Cuma
07.45-08:30 SERBEST BİLDİRİLER
Oturum Başkanı: Özge Aşkın
07:45-07:49 SS-01 – Akne Vulgarisli Hastalarda Sosyal Medya Kullanım Sıklığı ve Tedavi için Sosyal Medyaya Başvuru Tercihleriü
A. Nilhan Atsü, Nazlı Caf, Bilgen Erdoğan, Ozan Yıldırım , Zafer Türkoğlu
07:49-07:53 SS-02 – Kriyoterapinin Kriyocerrahi Olduğunu Hatırlatan Bir Komplikasyon Olgusu
Zuhal Erçin
07:53-07:57 SS-03 – Metabolik Sendrom ve İnsulin Direncinin Erkeklerde Erken Başlangıçlı Androgenik Alopesi ile İlişkisi Olabilir mi?
Hatice Kaya Özden
07:57-08:01 SS-04 – Farklı Yüz Lezyonlarında Demodeks Yoğunluğu
Sema Aytekin, Zeynep Altan Fehatoğlu, Emine Aker
08:01-08:05 SS-05 – Hasta sayısı yüksek olan dermatoloji merkezinin on yıllık pemfigus deneyimi
Sema Aytekin, Zeynep Altan Fehatoğlu, Emine Aker
08:05-08:09 SS-06 – Pitriasis likenoides akuta: çocuk olguda hastalığın klinik ve histopatolojik seyri
Sema Aytekin, Pembegül Güneş
08:09-08:13 SS-07 – Kronik Uyarılabilir Ürtikerde Omalizumab Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Tuğba Kevser Uzunçakmak, Samet Bayazit and Burhan Engin
08:13-08:17 SS-08 – Vitiligo Tanılı Hastalarda Eşlik Eden Komorbiditelerin Retrospektif Değerlendirilmesi
Turana Mammadova, Tuğba Kevser Uzunçakmak Üstünbaş  Zekayi Kutlubay
08:17-08:30 Soru-Cevap
08.30-09.30 4. OTURUM: Akne/HS
Oturum Başkanları:Ümit Türsen, Emel Erdal Çalıkoğlu
  Aknenin topikal ve sistemik tedavi algoritması
Emel Erdal Çalıkoğlu
  Hidradenitis süpürativa’nın yaşam kalitesine etkileri
Ümit Türsen
  Hidradenitis süpürativa evrelemesi ve evreye uygun tedavi yaklaşımı.
Sevim Baysak
  Tartışma
09.30-09.45 Kahve molası
09.45-11.00 5. OTURUM: Kozmetik uygulamalar-1
Oturum Başkanları: Recep Dursun, Nilgün Şentürk
  Güncel dolgu uygulamaları: Gözaltı, burun, orta yüz
Recep Dursun
  Güncel dolgu uygulamaları: Dudak
Erol Koç
  Minimum dolguyla maksimum etki nasıl sağlanır? (1ml ile facelift?)
Neslihan Dolar
  Tartışma
11.00-11.15 Kahve molası
11.15-12.00 UYDU SEMPOZYUMU – 1 (NOVARTIS)

Secukinumabla Psoriasise Bütünsel Yaklaşım

Oturum Başkanı
Server Serdaroğlu

Konuşmacılar:
Meltem Türkmen
Eylem Emel Arıkan

12.00-13.00 Öğle Yemeği
13.00-14.15 6. OTURUM: Psoriasis (Tartışmalı Açık Oturum)
Oturum Başkanı: Bilal Doğan
 
  • Psoriasisin sistemik bir hastalık olmasına ait bilimsel veriler yeterli midir?
  • Sistemik tedavi öncesi hastalardan istenen tetkikler, kullanılacak ilaca göre farklı mıdır?
  • Biyolojik ajan kullanım öncesi tbc taraması için PPD yeterli midir? Değilse, neden yeterli değildir?
  • Biyolojik/konvansiyonel kullanımı sırasında aşı ya da cerrahi girişim gerekirse?
  • Neden biyolojik ya da neden biyolojik değil?
  • Biyolojikler orta/şiddetli psoriasisde ilk seçenek olmalı mıdır? Evet/Hayır?
  • Tedaviye tam yanıt verenlerde biyolojik ilaçları kesmeli miyiz?
  • Covid-19 pandemisi konvansiyonel/biyolojik kullanımında bugüne kadar günlük pratiğimizi nasıl değiştirdi?
Tülin Ergun, Emel B.Başkan, Murat Borlu
14.15-14.30 Kahve molası
14.30-15.15 UYDU SEMPOZYUMU – 2 (LILLY)
Konu: Psoriasiste Teoriden Pratiğe: Ixekizumab Deneyim Paylaşımı
Moderatör: Bilal Doğan
Konuşmacılar: Rafet Koca, İlkin Zindancı
15:30-16:30 7. OTURUM Mini oturumlar
Oturum Başkanları: Bilal Doğan, Zafer Türkoğlu
15:30-16.00 Minioturum-1: Hastamızla diyalog
  Zor hasta
Devrim Keklik
  Tartışma
16.00-16.30  Minioturum-2: Densimetriks dolgu
  3D Densimetriks dolguyla yüze bütünsel yaklaşım
Erol Koç
  Tartışma
16.30-16.45 Kahve molası
16.45-17:45 8. OTURUM: CYBH
Oturum Başkanları: Kenan Aydoğan, Nida Kaçar
  HPV güncel tedavisi ve korunma/önleme önerileri
Filiz Canpolat
  Primer/sekonder sifilis pratik tanı, tedavi ve takibi
Sema Aytekin
  Vajinal akıntı nedenleri ve tedavi önerileri
Kenan Aydoğan
   
 
19 Haziran 2021, Cumartesi
08.00-09.00 9. OTURUM: Kozmetik uygulamalar-2
Oturum Başkanları: İlknur Altunay, Osman Köse
  Hyolüronidaz ne zaman (acil/elektif) ve nasıl kullanılmalıdır?
Yelda Kapıcıoğlu
  Botulinum toksin/dolgu uygulamalarında toksin/marka değiştirmek konusunda neler bilmeliyiz?
Osman Köse
  Güncel botulinum toksin uygulamaları (burun ucu kaldırma, gummy smile, masseter)
Zekayi Kutlubay
  Tartışma
09.00-10.00  UYDU SEMPOZYUM – LOREAL
10. OTURUM: Restoring Skin Barrier Function: Why Formulation Matters

Oturum Başkanı:
Asena Çiğdem Doğramacı

Konuşmacılar:
Proffesor Michael J. Cork, BSC MB PhD FRCP
Dr. Simon G. Danby, PhD, BSC
Selcan Özsezer, Loreal Aktif Kozmetik Medikal İletişim Sorumlusu

10.00-10.15 Kahve molası 
10.15-11.15 11.OTURUM: Ürtiker
Oturum Başkanları: Emel Fetil, Asena Çiğdem Doğramacı
  Akut ve KSÜ’de antihistaminiklerin yeri ve zamanı.
Asena Çiğdem Doğramacı
  KSÜ tedavisinde omelizumab ve diğer umut veren tedaviler
Emek Kocatürk Göncü
  Covid-19 pandemisinde KSÜ’li hastaya biyolojik tedavi açısından vakalar eşliğinde yaklaşım
Andaç Salman, Bahar Sevimli Dikicier
  Tartışma
11.30-12.15 UYDU SEMPOZYUMU – 3 (ABBVIE)
Konu: Psoriasis ve Hidradenitis Suppurativa Tedavisinde HUMIRA ve Klinik Deneyimlerimiz
Moderatör: Serap Öztürkcan
Konuşmacılar: Levent Çınar & Sinan Doğan
12.15-13.15 Öğle Yemeği
13:15-14:15 12. OTURUM: Atopik dermatit
Oturum Başkanları: Server Serdaroğlu, Şebnem Özkan
  Atopik dermatit patofizyolojisi ve mikrobiyomun önemi
İlkin Zindancı
  AD yönetiminde topikal tedavi ve emolyentler, temizleyiciler, nemlendiriciler gibi ilaç dışı öneriler
Şebnem Özkan
  Atopik dermatit tedavisinde klasik sistemik ve  yeni hedefe yönelik tedaviler
Nida Gelincik Kaçar
  Tartışma
14.30-14.45 Kahve molası 
14.45-15.30 UYDU SEMPOZYUMU – 4

Psoriasis Hastalarında Ustekinumab ile Güçlü Tedavi Yönetimi

Moderatör: Server Serdaroğlu & Bilal Doğan
Konuşmacılar:

  • Stelara ile Yüksek Etkinlik ve Vaka paylaşımı / Filiz Canpolat
  • Stelara ile Uzun Süreli Etkinlik ve Vaka Paylaşımı / Meltem Türkmen
15.30-15.45 Kahve molası 
15.45-16.45 13. OTURUM Dermatolojide aklımıza takılanlar
Oturum Başkanları: Rana Anadolu, M.Salih Gürel
  Konfokal mikroskopi biyopsilerin yerini aldı mı?
Mehmet Salih Gürel
  Akıllı telefon ile tanı koymanın avantajları/dezavantajları
İlknur Altunay
  Güneşten koruyucu ve D-vit ilişkisi en son ne durumda?
Serap Öztürkcan
  Dermatolojide bütünsel yaklaşım nedir?
Rana Anadolu
  Tartışma
17.00-17.45 SERBEST BİLDİRİLER
Oturum Başkanı: Gökçe Işıl Kurmuş
17:00-17:04 SS-09 – Sağlık personelinde maske kullanımı sonrası görülen yüz dermatozların değerlendirilmesi
Ece Altun, Filiz Topaloğlu Demir
17:04-17:08 SS-10 – Prurigo pigmentosa: Beş olgunun demografik, klinik ve etyolojik açıdan incelenmesi
Semih Güder
17:08-17:12 SS-11 – Minoksidil Mezoterapisi Sonrası Gelişen Anjiödem
Alper Kara, İlteriş Oğuz Topal, Onur Gündoğdu and Ahmet Tarı
17:12-17:16 SS-12 – Anjioimmünoblastik T hücreli lenfomalı bir hastada görülen kutanözmukormikoz vakası
Ramazan Çetin, Nilgün Şentürk
17:16-17:20 SS-13 – Alopesi Areata ve Ailevi Akdeniz Ateşi arasında patogenetik ilişki var mı?
Güldehan Atış, Simge Süel Eroğlu, Gaye Güldiken
17:20-17:24 SS-14 – Netherton Sendromu: Bir olgu bildirimi
Alper Kara, Ralfi Singer, İlteriş Oğuz Topal, Elis Kangal, Gamze Kulduk, Biray Ertürk
17:24-17:28 SS-15 – Langerhans Hücreli Histiyositoz Tanılı Bir Hastada Tırnak Tutulumu
Ferdi Öztürk, Cansu Irmak Ünlü, Emel Bülbül Başkan, Şaduman Balaban Adım, Kenan Aydoğan
17:28-17:32 SS-16 – Sklerodermoid Kronik Graft-Versus-Host Hastalığı
Gizem Eren, Sevim Baysak, Ayşe Gökçen Sade, Göksu Yavuz, Sevil Savaş Erdoğan, Burçe Can Kuru
 
20 Haziran 2021, Pazar
08.00-08.45 SERBEST BİLDİRİLER
Oturum Başkanı: Hüsna Güder
08:00-08:04 SS-17 – Psöriyaziste psikiyatrik komorbiditeler (Bibliometrik analiz çalışması)
Taner Değirmenci, Eylem Değirmenci, Nida Kaçar
08:04-08:08 SS-19 – Plantar Selülit Kliniğini Taklit Eden Bir Palmoplantar Püstüloz Olgusu
Göksu Yavuz, Sevim Baysak, Ayşe Gökçen Sade, Tuğba Falay Gür, Gizem Eren, Bilal Doğan
08:08-08:12 SS-22 – Anjioödemi Taklit Eden Vena Kava Süperior Sendromu: Olgu Sunumu
Muhammet Hanefi Dirican, Demet Kartal
08:12-08:16 SS-23 – Dermatoloji Polikliniğine başvuran hastalarda korn ve kallus sıklığı
Gürbüz Yıldırım, Chinara Hüseynova, Özge Aşkın
08:16-08:20 SS-24 – Sistemik İzotretinoine Yanıt Veren Tedaviye Dirençli Bir Liken Planus Pigmentozus İnversus Olgusu
Mustafa Ürün, Yıldız Gürsel Ürün, Bilge Şimbil, Süleyman Pişkin
08:20-08:24 SS-25 – Covid-19 enfeksiyonu tedavisinde Hidroksiklorokin kullanımına bağlı gelişen Akut Generalize Ekzantematöz Püstülosis (AGEP): Olgu sunumu
Rabia Öztaş Kara, Hande Tekmenler, Bahar Sevimli Dikicier, Mahizer Yaldız, Berna Solak, Ahmet Can Yağmur, Erdem Vargöl
08:24-08:28 SS-26 – Coronavac aşısına bağlı döküntü: Üç olgu sunumu
Bahar Sevimli Dikicier, Mahizer Yaldız, Rabia Öztaş Kara, Ahmet Can Yağmur
08:28-08:32 SS-27 – Covid-19 enfeksiyonu sonrasında Hepatit B ve C pozitif olan hastada gelişen müköz membran pemfigoidi: Olgu sunumu
Mahizer Yaldız, Bahar Sevimli Dikicier, Berna Solak, Ahmet Can Yağmur, Hande Tekmenler, Fahri Yılmaz

 

 

09.00-10.00 14. OTURUM: Saç hastalıkları
Oturum Başkanları: Mehmet Ali Gürer, Yalçın Tüzün
  Saç hastalıkları tanısında trikoskopi
Hüsna Güder
  Androgenetik alopesi tedavisinde işe yarayanlar/işe yaramayanlar.
Burhan Engin
  Alopesi areata şiddetine göre tedavi algoritması nasıl olmalı?
Rafet Koca
  Tartışma
10.00-11.00 15. OTURUM: Pigmentasyon
Oturum Başkanları: Serap Öztürkcan, Nihal Kundakçı 
  Melasma tedavisinde başarı şansı yüksek olan tedaviler
Didem Didar Balcı
  Pigmente lezyonlarda lazerler ne kadar başarılı?
Nilgün Şentürk
  Vitiligoda ne zaman tedavi önerilmeli?
Ercan Çalışkan
  Tartışma
11.00-11.15 KAPANIŞ

Yuvarlak masa eğitimleri
(Maksimum 10 kişilik gruplar halinde)

Psoriasis / Murat Borlu
Kozmetik işlemler / Recep Dursun
Hidradenitis süpürativa / Müge Güler Özden
Kronik ürtiker / Nida Gelincik Kaçar
Atopik dermatit / Burhan Engin
Akne vulgaris / Serap Öztürkcan

Yuvarlak masa eğitimleri 18 ve 19 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacaktır.