Bilimsel Program

12 EYLÜL 2020, CUMARTESİ
13:45-14:00 AÇILIŞ KONUŞMASI: Kongre Başkanı Prof. Dr. Bilal Doğan
14:00-15:00 1.OTURUM: PİGMENTASYON BOZUKLUKLARI/DERİ YAŞLANMASI
Oturum Başkanları: Emel Erdal Çalıkoğlu, Asena Çiğdem Doğramacı
14:00-14:15 Vitiligoda tedavi algoritması (Medikal/kozmetik)
Asena Çiğdem Doğramacı
14:15-14:30 Hiperpigmentasyonda tedavi algoritması
Özge Aşkın
14:30-14:45 Deriyi yaşlı gösteren/yaşlandıran faktörler rutin cilt bakımı ile önlenebilir mi?
Fatma Pelin Cengiz
14:45-15:00 Tartışma
15:10-15:15 Kahve molası
15:15-16:15 2.OTURUM: İLGİNÇ/İSTEKLİ KONULAR
Oturum Başkanları: M.Ali Gürer, Yalçın Tüzün
15:15-15:30 Wifi’ın deri üzerine etkisi
Hilal Ayvaz Çelik
15:30-15:45 Mavi ışık deriye zarar verir mi?
Ebru Karagün
15:45-16:00 Fitoterapinin dermatolojide yeri olabilir mi?
Hatice Kaya Özden
16:00-16:15 Tartışma
 
13 EYLÜL 2020, PAZAR
  Oturum Başkanları: Bilal Doğan
08:00-08:15 Akılcı İlaç Kullanımı
Tuğba Falay Gür
08:15-08:30 Açılış Dersi: “GATA’nın Dermatolojiye ve Türk Tıbbına Katkıları”
Bilal Doğan
08:30-09:30 3.OTURUM: ÜRTİKER
Oturum Başkanları: Bilal Doğan, Şebnem Özkan
08:30-08:45 Ürtiker tedavisinde antihistaminiklerden en iyi nasıl yararlanılır?
Necmettin Akdeniz
08:45-09:00 KSÜ tedavisinde antihistaminik dışı tedaviler
Şebnem Özkan
09:00-09:15 Kronik spontan ürtikeri beraber tedavi edelim
Andaç Salman, Pelin Kuteyla Can
09:15-09:30 Tartışma
09:30-09:45 Kahve molası
09:45-11:00 4. OTURUM: KOZMETİK UYGULAMALAR-1
Oturum Başkanları: Zafer Kurumlu, Erol Koç
09:45-10:00 Dolgu uygulamaları-1 ( Gözaltı, orta yüz, burun )
Neslihan Dolar
10:00-10:15 Dolgu uygulamaları-2 ( Nazolabial, dudak, çene )
Erol Koç
10:15-10:30 Botilinum toksin uygulamaları-1 ( Üst yüz, mezobotoks )
Pelin Kartal Durmazlar
10:30-10:45 Botilinum toksin uygulamaları-2 (burun ucu kaldırma, ‘gummy smile’, masseter botoks )
Zekayi Kutlubay
10:45-11:00 Tartışma
11:00-11:15 Kahve molası
11:15-12:00 UYDU SEMPOZYUMU: Güncel Veriler Işığında Psoriasis ve Hidradenitis Suppurativa’da Optimal Hastalık Yönetimi
 

Moderatör: Bilal Doğan
Konuşmacılar: Didem Didar Balcı, Meltem Türkmen         

12:00-13:00 Öğle Yemeği
13:00-14:00 5. OTURUM: PSORİASİS (Tartışmalı Açık Oturum)
Oturum Başkanları: Bilal Doğan
 
  • Biyolojik Ajan Kullanım Öncesi ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler
    - Tedavi öncesi mutlaka istenmesi gereken tetkikler
    - Duruma göre istenmesi gereken tetkikler
  • Biyolojik kullanımı öncesi PPD mi? ‘Quantiferon’ mu?  ‘T-spot’ mu?
  • Biyolojik kullanımı sırasında aşılar, cerrahi, gebelik, laktasyon
  • Biyolojik mi? Konvansiyonel mi? Kafası karışık olanlar !
  • Covid-19 Pandemisi ve Biyolojikler: Bilmemiz gerekenler
Emel Bülbül Başkan, Murat Borlu, Nida Gelincik Kaçar
14:00-14:15 Tartışma
14:15-14:30 Kahve molası
14:30-15:15 UYDU SEMPOZYUMU: Psoriatik Hastalıkta Secukinumab ile Bütünsel Tedavi Yaklaşımı
  Oturum Başkanı:
Server Serdaroğlu – İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı  -

Konuşmacılar:

Filiz Demir Topaloğlu – Gerçek Yaşam Verileri ile Secukinumab –
Medipol Üniversitesi Hastanesi Deri ve Zührevi Haastalıklar Anabilim Dalı
Ayşe Serap Karadağ
– Psoriatik Hastalıkta Komorbiditelerin Yönetimi –
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
   
15:15-15:30 Kahve molası
15:30-16:30 6. OTURUM: SAÇ HASTALIKLARI
Oturum Başkanları: Server Serdaroğlu, Emel Bülbül Başkan
15:30-15:45 Alopesi areatanın güncel klavuzlar eşliğinde yönetimi
Sibel Doğan
15:45-16:00 Androgenetik alopesi tedavisi
Serap Bilgili
16:00-16:15 Androgenetik alopeside  kozmetik Uygulamalar ne kadar yararlı?
Özlem Dicle
16:15-16:30 Tartışma
16:30-16:45 Kahve molası
16:45-17:15 7. OTURUM: SERBEST BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Şebnem Özkan, Murat Borlu
16:45-16:48 S-01 - Nd- YAG Lazerle Oral Vasküler Malformasyonun Başarılı Tedavisi
Tuğba Falay Gür, Sevil Savaş Erdoğan, Bilal Doğan
16:49-16:52 S-02 - Deri Bulguları Olan İki Hasta: COVİD-19 İle Mi COVİD-19 İlaçları İle mi ilişkili?
Sevil Savaş Erdoğan, Tuğba Falay Gür, Bilal Doğan
16:53-16:56 S-03 - Oral Liken Planus Tanılı Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi ve Sistemik Hastalıklarla İlişkisi
Emine Erişmen Gür, Bilgen Erdoğan
16:57-17:00 S-04 - Psoriazis Hastalarında Psoriatik Artrit Görülme Sıklığı Nedir?
Funda Tamer
17:01-17:04 S-05 - Akne Rozase Hastalarında Tiroid Bozukluklarının Değerlendirilmesi
Aslı Akın Belli
17:05-17:15 SORU-CEVAP
 
14 EYLÜL 2020, PAZARTESİ
08:15-09:00 8. OTURUM: SERBEST BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Özlem Dicle, Nilgün Şentürk
08:15-08:18 S-06 - Demodikozisli Hastalarda Farklı Tedavi Seçeneklerinin Demodex Yoğunluğu ve Klinik Semptomlar Üzerine Etkisini Değerlendiren Retrospektif Çalışma
Başak Yalıcı Armağan, Nilgün Atakan
08:19-08:22 S-07 - Gaziantep Bölgesinde Allerjik Yakınmalar İle Dermatolojiye Başvuran Çocuk Hastaların Deri Prick Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Fatma Elif Yıldırım
08:23-08:26 S-08 - Ekstradijital Glomus Tümörü: Dermoskopik Görünümüyle Bir Olgu Sunumu
Zeynep Altan Ferhatoğlu, Bilal Doğan
08:27-08:30 S-10 - Yaygın Deri Siğilleri Olan Hastalarda Hla Sınıf I Ve Sınıf Iı Allellerinin Araştırılması - Investıgatıon Of Hla Class I And Class Iı Alleles In Patıents Wıth Extensıve Skın Warts
Duygu Gülseren, İlhan Tezcan
08:31-08:34 S-11 - Psöriasis Hastalarında Sistemik Enflamasyon Belirteclerinin Hastalık Aktivitesi İle İlişkisi
Gökşen Ertuğrul
08:35-08:38 S-12 - COVİD-19 Pandemi Dönemi İle Pandemi Olmayan Dönemdeki Dermatoloji Polikliniğine Başvuran Hasta Tanılarının Karşılaştırılması
Dursun Türkmen, Nihal Altunışık
08:38-09:00 SORU-CEVAP
09:00-10:00 9. OTURUM: DERMOKOZMETİĞE SEKTÖREL YAKLAŞIM
Oturum Başkanları: Serap Öztürkcan, Burhan Engin
09:00-09:40 Ekspozom ve Akne
Delphine Kerob
09:40-10:00 Tartışma
10:00-10:15 Kahve molası 
10:15-11:15 10. OTURUM: CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR
Oturum Başkanları: Kenan Aydoğan, Emine Derviş
10:15-10:30 HPV tedavi algoritması  ve aşısı
Filiz Canpolat
10:30-10:45 Sifilizi tekrar hatırlamamak için unutmamalıyız
Müge Güler Özden
10:45-11:00 HSV tedavi algoritması / HİV  erken tanısında dermatolojik bulgular ve önemi
Kenan Aydoğan
11:00-11:15 Tartışma
11:15-11:30 Kahve molası 
11:30-12:15

UYDU SEMPOZYUMU: Mesofiller Densimatrix Dolgu

  Konuşmacı: Erol Koç
12:15-13:15 Öğle Yemeği
13:15-13:30 11.OTURUM: ZOR HASTA
Oturum Başkanları: Bilal Doğan
13:15-13:30 Zor hastayla nasıl başa çıkılır?
Devrim Keklik
13:30-14:30 12. OTURUM: AKNE VE HİDRADENİTİS SÜPÜRATİVA
Oturum Başkanları: İlknur Altunay, Osman Köse
13:30-13:45 Aknede topikal/sistemik tedavi  ve idamesi
Serap Öztürkcan
13:45-14:00 Aknede diyet ve cilt bakımının önemi var mı?
Didem Didar Balcı
14:00-14:15 Hidradenitis süpürativalı hasta tedavisi ve yönetimi
Sevim Baysak
14:15-14:30 Tartışma
14:30-14:45 Kahve molası 
14:45-15:45 13. OTURUM: KOZMETİK UYGULAMALAR-2
Oturum Başkanları: Emel Fetil, Recep Dursun
14:45-15:00 Dermatolojik hastalıklarda  lazer tedavileri
Osman Köse
15:00-15:15 Yüz rejuvenasyonunda hangi lazer ne kadar etkili?
Nilgün Şentürk
15:15-15:30 İp uygulamaları
Recep Dursun
15:30-15:45 Tartışma
16:00-17:00

UYDU SEMPOZYUMU: Psoriasis Tedavisinde Teoriden Pratiğe: İxekizumab Deneyim Paylaşımı

  Moderatör:
Prof. Dr. Murat Borlu
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Nida Gelincik Kaçar
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Doç. Dr. Müge Güler Özden

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
 
15 EYLÜL 2020, SALI
08:30-09:30 14. OTURUM: SERBEST BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Züleyha Yazıcı Özgen, Yelda Kapıcıoğlu
08:30-08:33 S-13 - Kapilleroskopik Bulgularıyla Bir Dermatomiyozit Olgusu
Fatih Göktay
, Zeynep Altan Ferhatoğlu, Pembegül Güneş
08:34-08:37 S-14 - Bir Olgu Eşliğinde Sarı Tırnak Sendromuna Yaklaşım
Fatih Göktay
, Simge Süel Eroğlu, Zeynep Altan Ferhatoğu
08:38-08:41 S-15 - Taşlaşmış Kulak : Bir Olgu Sunumu
Simge Süel Eroğlu
, Zeynep Altan Ferhatoğlu, Fatih Göktay
08:42-08:45 S-16 - Biyolojik Ajan Tedavisi Altındaki Psoriasis Hastalarının COVID-19 Pandemisindeki Klinik Sonuçları: Ankara’dan Gerçek Yaşam Verileri
Burcu Beksaç
, Pelin Eşme, Ercan Çalışkan
08:46-08:49 S-17 - Prurigo Pigmentosa: 5 Olgunun Klinik Ve Histopatolojik Değerlendirilmesi
Dilara İlhan, Ozan Erdem, Asude Kara Polat, Vefa Aslı Turgut Demir, Cem  Leblebici, Ayşe Esra Koku Aksu
08:50-08:53 S-18 - Dental Kanal Tedavi Kullanılan Formokrezol Ve Çinko Oksit Ögenol Maddeleri İle Gelişen İrritan Kontakt Dermatit Vakası
Hülya Cenk, Şule Gökşin, Yıldırım Erdoğan, Nida Kaçar
08:54-08:57 S-19 - Bireylerin Güneşten Korunma İle İlgili Bilgi, Tutum Ve Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
İlkay Özer, Duygu İlke Yıldırım
08:58-09:01 S-20 - Oftalmik Herpes Zostere Eşlik Eden İpsilateral Parotit
Yusuf Mert Döş
, Tuğba İlter, Ecem Zeliha Ergün, Duygu Erdil, Ozan Erdem, Ayşe Esra Kou Aksu 
09:02-09:05 S-21 - Pediatrik Vitiligo Olgularında Otoimmünite ve Atopi İlişkisi
Ayşenur Botsalı, Güven Kaya, Ercan Çalışkan
09:05-09:08 S-22 - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklarına Başvuran Sikatrisyel Alopesi Tanılı Hasta Verilerinin Epidemiyolojik İncelenmesi
Elif Cansel Özçakır
09:08-09:11 S-23 - Akne Vulgaris Tedavisinde Topikal Brassica Oleracea Ekstresinin Etkinliği ve Güvenilirliği
Erkin Pekmezci
09:11-09:30 SORU-CEVAP
09:30-10:15 15. OTURUM:  DERİ LENFOMALARI
Oturum Başkanları: Akın Aktaş, Fatih Göktay 
09:30-09:45 Kütanöz T-hücreli Lenfoma’da topikal ve sistemik tedavi yaklaşımları
Burhan Engin
09:45-10:00 Kütanöz T-hücreli Lenfoma’da sistemik tedavi yaklaşımları
Rana Anadolu
10:00-10:15 İlginç olgularla kutanöz lenfomalar
Züleyha Yazıcı Özgen
10:15-10:30 Tartışma
10:30-10:45 Kahve molası 
10:45-11:30 16. OTURUM: ENFESTASYONLAR/ FUNGAL ENFEKSİYONLAR
Oturum Başkanları: Mehmet Salih Gürel, Savaş Yaylı 
10:45-11:00 Skabiyes- Pedikülozis, dirençli vakalara yaklaşım
Ercan Çalışkan
11:00-11:15 Kutanöz ‘leishmaniasis’ sıklığında bir artış var mı? Tedavi yaklaşımı..
Mehmet Salih Gürel
11:15-11:30 Yüzeyel mantar hastalıklarında ne zaman topikal, ne zaman sistemik antifungal tedavi?
Savaş Yaylı
11:30-12:00 KAPANIŞ

 

Hastalıkta ve Sağlıkta Dermatoloji Kongresi